School Of Missions

Gjennom undervisningsdelen vil du lære å kjenne Guds farshjerte, ikke bare for deg selv, men for alle folkegrupper, for de unådde og for dine naboer. Gud reiser opp åndelige mødre og fedre som vil bære Hans hjerte inn i nasjonene.
Spesielt det kommende året er at vi kjører SOM samtidig med School of Intercession. Vi ser at forbønn er bærebjelken i misjon og misjon naturlig strømmer ut av et levende gudsforhold. SOM og SOI vil ha over halvparten av undervisningen felles, men allikevel har sine særtrekk.

School of Mission (SOM) er født ut av ønsket om å se alle folkegrupper nådd med evangeliet. Den bidrar mot dette målet ved å utruste arbeidere for høsten, og til å holde løpet ut. Vårt fokus er å reise opp personer til å tjenestegjøre over lang tid på tvers av kultur.

School of Mission er et intensivt tolv ukers kurs, og er registrert ved UofN som kurs CHR 235 og er en del av Fakultetet for Kristen Tjeneste.

SOM fokuserer på å gripe Guds hjerte:

 • for nasjonene og kulturer
 • for de fattige, enker og foreldreløse
 • for Hans Rike (Apostolisk tjeneste)
 • for byene (Urban tjeneste)

 

 

 

Vår hensikt er å dele ut praktiske verktøy og ferdigheter som:

 • Historiefortelling og effektiv kommunikasjon
 • Disippelgjøring av andre
 • Kirkeplanting
 • Språklæring
 • Tverrkulturell tjeneste
 • Sammensettingen av team og team dynamikk
 • Etablering av misjonsbevegelser blant urbefolkninger
 • Finansiering av tjenesten
 • Utvikling og implementering av visjon

Gjennom mange års erfaring har vi sett hvordan studenter ved School of Mission er uten sidestykke. Av alle misjonærene vi har sendt ut ser vi at de som har fullført en misjonsskole ved UofN er mer effektive i sin tverrkulturelle tjeneste, og blir lenger i feltet. Skolen er utarbeidet av erfarne misjonspionerer som vil gi videre viktige nøkler for å starte en langtidstjeneste i misjon på best mulig måte.

SOM er primært laget for de som er på vei inn i, eller allerede er i felten og som trenger ny input.

Gjennom undervisningsdelen vil du lære å kjenne Guds farshjerte, ikke bare for deg selv, men for alle folkegrupper, for de unådde og for dine naboer. Gud reiser opp åndelige mødre og fedre som vil bære Hans hjerte inn i nasjonene.

Praksismuligheter etter undervisningsdelen

School of Mission leder opp til en individuelt planlagt praksis, basert på ditt kall og tjenesten du er på vei inn i. Hvis du ikke kjenner retningen du skal gå i, så kan vi hjelpe deg ved å finne rom for deg i et av våre mange team rundt om i verden.

Skoleleder

1485872_1374911426099600_1716589707_o

Ivar Magne er fra Norge og har tjenestegjort med sin familie i Sentral-Asia i 10 år. Han er utdannet som dataingeniør, men har jobbet med skoler i UIO siden 1999, både i Norge og i Sentral-Asia. Han har tatt Basic Leadership School, School of Strategic Mission, Leadership Training Seminar, Family Ministry School, vært stab på School of Pioneering Leadership og repionert School of Mission på Grimerud for to år siden. Nå er han leder for Misjon og Mobiliserings teamet på Grimerud. Han har en lidenskap om å se en misjonsbevegelse ut av Norge og ut av de ulike nasjonene i Sentral-Asia og Midtøsten.

Datoer og pris

Skolen går annethvert år (2018, 2020, 2022 etc)
Neste skole er planlagt 27. august til 27. november. Pris: ca NOK 26000

Barn i alderen 8–14: 50% avslag
Barn i alderen 3–7: 70% avslag
Barn i alderen 0-2: ingen kostnad

Søk Nå