Chronological School of Biblical STudies

Student Vitnesbyrd
Visjon

Vi tror at alle kristne er inviterte til å oppdage og forstå hvem Gud er i Bibelen. Guds Ord transformerer liv, familier, samfunn og nasjoner! SBS vil gi deg verktøyene du trenger for å studere Ordet selv, la deg grunnfestes i troen din, i tillegg til å utruste deg til å presentere det til andre.

Fokus

Chronological School of Biblical Studies (CSBS) er et 10-måneders studie av bibelen som lar Guds ord tale for seg selv. Studiet anvender en induktiv tilnærming av bibelens 66 bøker i kronologisk rekkefølge. Målet med metoden er ikke bare kunnskap og forståelse av teksten, men også åpenbaring til forandring og transformasjon i eget liv. Vi legger vekt på praktisk anvendelse, fellesskap og bønn. Den Hellige Ånd åpenbarer, og vi er avhengig av Hans ledelse og visdom. Disse ti månedene vil gi deg en sammenhengende og dypere forståelse av Guds frelseshistorie – fra skapelsen til Åpenbaringen.

Kursinformasjon

CSBS er et intenst fulltidsstudium. I løpet av disse ti månedene har du lest gjennom bibelen 5 ganger, og observert og tolket hvert kapittel. Studiet er basert på forståelsen av at Bibelen ikke ble skrevet direkte til oss, men til en konkret gruppe mennesker på den tiden hver bok ble skrevet. Derfor studerer vi oldtidens Midtøsten og bibelens litterære sjangre, for å kunne sette oss inn i den historiske settingen og kulturelle bakgrunnen for hver bok. Slik ser vi etter forfatterens originale budskap til de opprinnelige mottakerne. Likevel ble Bibelen skrevet for oss. Det betyr at ved å forstå forfatterens intensjon kan vi lære hvordan budskapet og prinsippene som står fast på tvers av tid og kulturer kan relateres til våre liv og samfunn i
dag. Vi ønsker å la tanker og holdninger og samfunn utfordres av det bibelske verdensbilde.

Som SBS stab er vi overgitt til å vandre sammen med deg i denne perioden, ikke bare for at du skal lære å studere bibelen, men også anvende Ordet til personlig vekst og til å nå ut til en verden som desperat trenger et møte med Guds kjærlighet og frelse 

Skoleleder

Jaco Swart er fra Sør-Afrika og har vært involvert med CSBS i Uganda i mange år. I 2017 be han, hans kone Leanne og deres fem barn en del av teamet her på UIO. Han tror bestemt at en god underviser må være en enda bedre student. Stab og studenter studerer og oppdager sammen, og den Hellige Ånd åpenbarer sannheter til alle.

«I 2. Timoteus 3:16-17 nevner Paulus noen fordeler ved å kunne skriften. Disse to versene er midlertidig ikke ment å stå alene. I versene før advares Timoteus mot realiteten av onde mennesker og svindlere. Å kjenne til og å bruke Ordet har store fordeler; å ikke kjenne Ordet innebærer stor risiko.

Jeg tror Norge er i en tid med gjenoppvåkning for viktigheten av Bibelen. Kom og bli utrustet til å være en del av denne oppvåkningen og bli klargjort til å lære de som vender seg til Guds Ord for svar.»

Detaljer

Dato: August 20, 2020 – Juni 18, 2021

Pris: 69 000 kr

Første semester: August – Desember
Andre semester: Januar – Mars
Tredje semester: April – Juni
Avgangsfest: 18 Juni

Søknadsfrist:

  • For EU borgere er fristen 15 August.
  • For borgere utenfor EU er fristen 15 April.
 

SBS I, II, III (CHR 213, 315, 316 i U of N College of Christian Ministries

Lære mer
Student Vitnesbyrd