Chronological School of Biblical STudies

Visjon

Vi ønsker å utruste de som har fullført DTS og langtids-UIOere med de nødvendige verktøyene og metodene slik at de forstår bibelen korrekt. Det er både for sin egen åndelige vekst, men for å være i stand til å presentere Guds Ord riktig til andre.

Fokus

The Chronological School of Biblical Studies (CSBS) er et 10-måneders kurs, med induktivt studie av alle de 66 bøkene i Bibelen. Bøkene vil bli studert i kronologisk rekkefølge for å bedre forstå Guds frelseshistorie – fra skapelsen til åpenbaringen. Vi kommer også til å se på den kulturelle og historiske bakgrunnen for hver bok for å hjelpe oss å forstå hva den originale forfatteren ønsket at de originale mottakerne skulle forstå, for så å kunne bruke de sannhetene i våre egne liv.

Vi tror at å forstå bibelen er begynnelsen for å se liv forvandlet, både vårt eget og de vi når ut til. SBS-studenter vokser ikke bare for egen del, de blir også utrustet til å kunne dele kunnskapen om Gud med de Gud sender dem til.

Detaljer

Dato: August 20, 2020 – Juni 18, 2021

Pris: 69 000 kr

SBS I, II, III (CHR 213, 315, 316 i U of N College of Christian Ministries

Skoleleder

Jaco Swart er fra Sør-Afrika og har vært involvert med CSBS i Uganda i mange år. I 2017 be han, hans kone Leanne og deres fem barn en del av teamet her på UIO. Han tror bestemt at en god underviser må være en enda bedre student. Stab og studenter studerer og oppdager sammen, og den Hellige Ånd åpenbarer sannheter til alle.

«I 2. Timoteus 3:16-17 nevner Paulus noen fordeler ved å kunne skriften. Disse to versene er midlertidig ikke ment å stå alene. I versene før advares Timoteus mot realiteten av onde mennesker og svindlere. Å kjenne til og å bruke Ordet har store fordeler; å ikke kjenne Ordet innebærer stor risiko.

Jeg tror Norge er i en tid med gjenoppvåkning for viktigheten av Bibelen. Kom og bli utrustet til å være en del av denne oppvåkningen og bli klargjort til å lære de som vender seg til Guds Ord for svar.»

Kursinformasjon

Denne 10-måneders Bibelskolen er et fulltidsstudium og du vil lære verktøy for å lese bibelen. Den primære tilnærmingen til skolen er den Induktive metoden for bibelstudie. Du vil lese alle 66 bøkene i bibelen ved å bruke denne metoden. Denne tilnærmingen starter med å observere teksten, fulgt av en tolkning og så en tilegnelse i eget liv. Bønn er viktig igjennom hele prosessen, da vi er overbevist om at vi er avhengig av den Hellige Ånd i våre studier.

Vi lærer også hvordan å forstå forskjellige stilarter og sjangre i Bibelen. Vi ser på oldtidens Midtøsten, historien og kulturen i det første århundre og hvordan den henger sammen med hver bok. Vi studerer Bibelen i smågrupper og i workshops for forkynnelse. Vi kikker på det bibelske verdensbildet i kontekst av hvordan vi skal bruke Ordet i den verden i lever i.

Dette er basert på forståelsen av at Bibelen ikke ble skrevet direkte til oss, men til en konkret gruppe med mennesker på tiden boken ble skrevet. Likevel ble Bibelen skrevet for oss, og det betyr at ved å forstå forfatterens intensjon kan vi lære hvordan det budskapet relateres til våre liv i dag og de tidløse prinsippene som står fast tvers av tid og kulturer. Vi anerkjenner også at vi er avhengige av den Hellige Ånd for å lede oss i denne prosessen.

Som SBS stab er vi overgitt til å gå sammen med deg i denne tiden, ikke bare for at du skal lære å studere bibelen, men også å kunne bruke Ordet til personlig vekst og til å nå ut.

Student Vitnesbyrd
Lære mer