Family ministry School (mars 2020)

Family Ministry School (FMS) er en skole med fokus på familien. Skolen består av tre måneders undervisning om familie og ekteskap, som gir dypere forståelse av det bibelske fundamentet for familielivet. Dere vil få undervisning av høy kvalitet fra internasjonale talere, samt nyttige verktøy som vil hjelpe dere til å tjenestegjøre blant andre familier.

Skolen ledes av Familiefokus, Ungdom I Oppdrags nasjonale familiearbeid. Vi vil skape rammer rundt skolen som er familievennlige der også barna vil være en viktig del av fellesskapet.

Skolen er en del av University of the Nations (UofN) og er en del av Fakultetet for Sjelesorg og Helsearbeid. (UofN kurs nummer FAM/CNH 223)

Den bibelske modellen for familien, Guds design for ekteskapet, barneoppdragelse, prinsipper for rådgivning av familier samt familiens rolle i tjeneste og misjon vil være gjennomgående elementer i skolen. Hver uke vil det være inspirerende undervisning, personlige én til én samtaler, samling i små grupper, familie tid, familie samlinger, praktisk arbeid, hjemmeoppgaver og arbeide med ukentlig journal.

Dere kan forvente vekst og utvikling både i det personlige liv, i deres familieliv og i deres evne til å tjenestegjøre for andre familier. Skolen forbeder dere til å disippelgjøre andre familier gjennom familieleirer, ekteskaps-seminarer, samlivskurs og foreldre-seminarer. Dere blir også introdusert til førekteskapelig rådgivning så dere kan forberede andre par for ekteskapet.

Etter undervisningsdelen er det mulighet for valgfri praksis (outreach)

Gjennom å være med å gjennomføre familie-relaterte seminarer vil dere få praktisert det dere har lært under FMSen. Vi vil også gi dere erfaring med å planlegge familieleir samt å få noe praksis i rådgivnings-situasjoner ovenfor andre par. Vi legger til rette for at familier får tjene sammen under praksisperioden.

KURS LEDER

Karen og Ole Andersen fra Danmark har været gift I 31 år og har to voksne barn. De er begge utdannede sykepleiere, men har siden 2006 jobbet med i Ungsom i Oppdrags familiearbeid. De har vært med å lede seks Disippel Trenings Skoler, og har tok sin FMS i 2009. I 2014 ledet de FMS på Grimerud. De har en lidenskap for å se familier styrket, utrustet, mobilisert og engasjert i en verden som mer enn noen gang trenger rollemodeller fra familier som lever etter Guds prinsipper

Datoer

Start: 18 Mars 2020

Pris

Pris for skoledel: (inkl. studiemateriell, kost og losji)
Alle priser er pr. person
Voksen: 28 500,- NOK
Barn 8 – 14 år: 14.500 NOK
Barn 2 – 7 år: 9.000 NOK
Barn 0 – 1 år: 3.000 NOK
Pris for praksisdel avhenger av hvor dere ønsker å dra og hvor lenge dere tenker praksisdelen

Learn More