Family Ministry School
Hva er en Family Ministry School?

Family Ministry School (FMS) er en skole med fokus på familien. Skolen består av tre måneders undervisning om familie og ekteskap, som gir dypere forståelse av det bibelske fundamentet for familielivet. Dere vil få undervisning av høy kvalitet fra internasjonale talere, samt nyttige verktøy som vil hjelpe dere til å tjenestegjøre blant andre familier.

Skolen ledes av Familiefokus, Ungdom I Oppdrags nasjonale familiearbeid. Vi vil skape rammer rundt skolen som er familievennlige der også barna vil være en viktig del av fellesskapet.

Skolen er en del av University of the Nations (UofN) og er en del av Fakultetet for Sjelesorg og Helsearbeid. (UofN kurs nummer FAM/CNH 223)

Den bibelske modellen for familien, Guds design for ekteskapet, barneoppdragelse, prinsipper for rådgivning av familier samt familiens rolle i tjeneste og misjon vil være gjennomgående elementer i skolen. Hver uke vil det være inspirerende undervisning, personlige én til én samtaler, samling i små grupper, familie tid, familie samlinger, praktisk arbeid, hjemmeoppgaver og arbeide med ukentlig journal.

Dere kan forvente vekst og utvikling både i det personlige liv, i deres familieliv og i deres evne til å tjenestegjøre for andre familier. Skolen forbeder dere til å disippelgjøre andre familier gjennom familieleirer, ekteskaps-seminarer, samlivskurs og foreldre-seminarer. Dere blir også introdusert til førekteskapelig rådgivning så dere kan forberede andre par for ekteskapet.

Etter undervisningsdelen er det mulighet for valgfri praksis (outreach)

Gjennom å være med å gjennomføre familie-relaterte seminarer vil dere få praktisert det dere har lært under FMSen. Vi vil også gi dere erfaring med å planlegge familieleir samt å få noe praksis i rådgivnings-situasjoner ovenfor andre par. Vi legger til rette for at familier får tjene sammen under praksisperioden.

*Running parallel to the FMS, will also be a Foundations Program for kids ages 4-15. This is a kids version of DTS.

Kurs Leder

Karen og Ole Andersen: Karen og Ole Andersen fra Danmark har været gift I 34 år og har to voksne barn. De er begge utdannet sykepleiere, men har siden 2006 jobbet med i Ungsom i Oppdrags familiearbeid. De har vært med å lede 7 Disippel Trenings Skoler, og tok i 2009 dere egen FMS på New Zealand. I 2014 var de medledere på FMS på Grimerud og ledet samme skole i 2018. De har et hjerte for å se familier styrket, utrustet, mobilisert og engasjert i en verden som mer enn noen gang trenger rollemodeller fra familier som lever etter Guds prinsipper.

Trond and Anne-Helen Sæthren: Trond and Anne-Helen Sæthren har ledet Familiefokus de siste 10 årene, men har vært innvolvert i familiearbeidet lenge før de ble ledere I 2009. De tok deres FMS på Filippinene I 2001, og det ble starten på tre år, med fokus på oppbygning av Familiearbeidet der. Anne-Helen er for tiden student i Oslo, med en master i Logopedi som mål. Trond har det overordnede ansvaret for den akademiske delen av FMS inn mot University of the Nations (UofN). Trond og Anne-Helen er med å lede familiearbeidet i UIO internasjonalt. Sammen har de tre barn; Simon(21), Anne-Sofie(18) og Filip (13). De bor noen få minutters gang fra Grimerud.

Ben & Jess Brower: Ben & Jess Brower kommer fra det vakre Oregon i det nordvestlige USA. De har vært gift I 15 år og har to livlige gutter. Jessica er utdannet akutt barnesykepleier og Ben har utdannelse innen næringsutvikling og bærekraftig byggevirksomhet. De har et hjerte for å se enhet og gjenopprettelse i ekteskap og familier. Med tanke på at familien er grunnenheten i samfunnet, brenner de for å styrke familier, samt formidle verktøy som gjør det mulig å påvirke samfunnet gjennom Guds rikes prinsipper.

Pris og Datoer

Voksen: 28 500,- NOK

Pris for skoledel: (inkl. studiemateriell, kost og losji)

*Alle priser er pr. person

Pris for praksisdel avhenger av hvor dere ønsker å dra og hvor lenge dere tenker praksisdelen.

  • Barn 8 – 14 år: 14.500 NOK
  • Barn 2 – 7 år: 9.000 NOK
  • Barn 0 – 1 år: 3.000 NOK

Pris for skoledel: ( kost og losji)

*Alle priser er pr. person

Pris for praksisdel avhenger av hvor dere ønsker å dra og hvor lenge dere tenker praksisdelen

Start: 18 Mars 2020

Vi tar ikke lenger imot nye søknader til FMS i 2020 da skolen er fylt opp. Vi har derimot begynt å ta imot søknader til FMS i 2021 og vil oppmuntre dere til å søke på denne. Vi setter gjerne opp familien deres på en venteliste dersom FMS i 2020 er deres eneste alternativ.

NB: det skal sendes inn en søknad PER voksen, ikke en per familie. For eksempel: hvis et ektepar søker, må hver ektefelle fylle ut hver sin søknad.

Lære mer