chronological school of biblical studies

“Solid bibelkunnskap er mer verd enn en universitetsutdannelse.”

–Theodore Roosevelt

Chronological School of Biblical Studies (CSBS) er et ti måneders induktivt dypdykk i Bibelens 66 bøker. Vi skal studere disse kronologisk for å få en bedre oversikt og dypere kjennskap til Gud slik han åpenbarte seg for sitt folk gjennom historien, fra skapelse til gjenopprettelse. Vi skal også se på det kulturelle og historiske bakteppet, slik at vi som lever i det 21. århundre kan gripe hva forfatterne ønsket å kommunisere til sitt opprinnelige publikum.
Selv om skikkelig bibelkunnskap er viktig, gir vi oss ikke bare med å forstå Guds karakter og hans relasjon med sitt folk. Målet med CSBS er å se liv forvandlet, både våre egne og mennesker over hele verden. Den naturlige konsekvensen av å kjenne Gud bør være å gjøre ham kjent, så i tillegg til at du som CSBS-student vokser i din relasjon til Gud, vil du også bli trent i å dele det du lærer med dem Gud sender deg til.

SBS I, II, III (CHR 213, 315, 316 i UofN’s fakultet for kristlig arbeid)

skolens innhold
Målet med skolen er å gi deg verktøy slik at du kan studere og oppdage Guds ord, på egenhånd og sammen med andre. Du kommer til å lære om de forskjellige litterærere sjangerne (historisk, brev, profetisk, osv.) og virkemidler (kontrastering, atmosfære, repetisjon, osv.) representert i Bibelen. Du vil få undervisning som introduserer historisk kontekst og relevant bakgrunn for hver bok. I tillegg diskuterer vi viktige elementer for hvordan å tolke teksten, og å anvende den i dagens samfunn. Deretter vil du få rik anledning til å studere teksten på egenhånd.

På SBS benytter vi oss hovedsakelig av induktiv tilnærming til teksten. En slik tilnærming baserer seg på en forståelse av at Bibelen ikke ble skrevet direkte til oss, men til en spesifikk gruppe mennesker som levde rundt den tiden hver av bøkene ble skrevet. Derimot ble Bibelen til for oss. Med andre ord; hvis vi kan oppdage den enkelte forfatters opprinnelige intensjon, da kan vi også forstå hvordan datidens budskap kan relatere til våre liv i dag, og hvilke prinsipper derifra som gjelder uavhengig av tid og kultur. Induktiv metode baserer seg på følgende tre steg:

  • OBSERVÉR teksten til du ser hva teksten sier.
  • TOLK tekstens mest sannsynlige beskjed til de OPPRINNELIGE mottakerne (ikke deg selv).
  • TILEGN deg de tidløse prinsippene i DITT liv og DIN kultur.

Vi gjenkjenner også at vi er helt avhengige av at Den hellige ånd å lede oss i denne prosessen.

Som SBS-stab er vi overgitt til å gå sammen med deg gjennom dette året, ikke bare i å lære hvordan å studere Bibelen, men også i personlig vekst og videreformidling, som resultater av dette.

«Gjør en kraftig investering I Guds rike – bli med på CSBS.»

Uavhengig av hva Gud kaller deg til i livet vil det å forstå Bibelen være helt avgjørende. Ikke bare er Guds ord grunnlaget for hvordan vi lever, men det viser oss også Gud selv, som er den vi lever for. Kjennskapen til hans karakter inspirerer oss til å satse høyere i livet, og til å bringe sannheten til alle folk. Vår verden trenger dette så desperat, og vi ser Gud arbeide for å nå mennesker med ordet sitt, ikke minst her i Norge. Tiden for å se samfunnsforvandling fra innsiden ved hjelp av Guds kraftige ord er nå! Kom og bli med i et fellesskap av folk som er overgitte til hverandre, og til Gud og hans ord.

PRAKSIS / OUTREACH

I løpet av skolen vil det bli muligheter til å involvere seg lokalt i flyktningearbeid og ungdomsarbeid bl.a. i en kristelig kafé i Hamar. Vi planlegger også å ta aktivt del i bibelutdeling gjennom kampanjen Bibelen til alle. Se mer informasjon om dette på www.bibelentilalle.no

SKOLELEDER

Hei! Jeg heter Matt Lefebvre, og jeg leder CSBS her på Grimerud. Egentlig kommer jeg fra Canada, men de siste årene har jeg ledet SBS i Sverige. Det beste jeg vet er å se studenter plutselig få øynene opp for noe i Bibelen de aldri har sett før. Og selv om jeg har studert i mange år, har jeg også slike oppdagelsesøyeblikk. Jeg kommer alltid til å se på meg selv som en student i Guds ord, selv som leder. Jeg brenner for er å hjelpe andre å skjønne hva de tror og hvorfor. Jeg inviterer jeg deg til å komme og oppdage Guds ord sammen med meg.

DATO OG PRIS:

Dato: 24 August 2017 – 22 Juni 2018
Pris: 60,000 NOK
Kommer du fra et land I kategori B eller C, kan du søke om særskilt støtte.

Har du spørsmål? Kontakt oss: sbs@ywam.no

Søk Nå