Bible in Context

Visjon

Vi er overgitt til å utruste og utvikle dine evner og lidenskap for å studere Guds ord. Vårt ønske er å gi gode verktøy, og å trene hver enkelt i å bruke verktøyene i møte med bøker fra hver litterære sjanger i Bibelen. Vårt håp er at dette kurset vil føre hver student videre inn i en levende relasjon med Bibelen som varer livet ut. 

Fokus

Bible in Context (BIC) er et tre måneders kurs innenfor University of the Nations (UofN). Gjennom dette kurset vil studentene lære å anvende bibelstudieverktøy på en bok for hver litterære sjanger i Bibelen. Dette vil eksponere studentene for bredden av bibelsk materiale, samt å gi dem gode øvingsmuligheter i å bruke studieverktøy. Studentene lærer seg å forstå Skriften ut i fra den opprinnelige kontekst, og hvordan å bringe denne forståelsen inn i vår egen tid. BIC-studenter vil ved slutten av kurset inneha en ny trygghet i å tilegne seg en hvilken som helst bibeltekst. Kurset er også integrert i et internasjonalt og tverrkirkelig miljø som legger til rette for gode diskusjoner rundt Bibelen fra mange vinkler og perspektiver. Dette miljøet er også merket av et sterkt misjonalt fokus, og en overgivelse til tilbedelse og lovsang. Studentene får engasjere seg i dette dynamiske trosfellesskapet på mange forskjellige måter.  

Detaljer

Datoer: Mars 30 -Mai 22, 2020 

Pris: 6000 NOK for kurset

          7900 NOK for kost og losji

Prisreduksjon er tilgjengelig for deg som er fulltidsstab i UIO og deg som kommer fra et B eller C land. 

Kurskode: CHR/211 

Lære mer

Kursstab

 

Jonathan Spainhourhar jobbet med Ungdom i Oppdrag (YWAM internasjonalt) siden han tok DTS i 2004. Han har I hovedsak jobbet med å trene andre i Bibelen, samt ledet ledertreningskurs. Jonathan har over ti års erfaring med å lede bibelskoler og kurs og har vært en pioner for disse i Australia og på Kona Hawaii for YWAM Ships. Han blir regelmessig brukt som gjestetaler i en bredde av temaer, både i og utenfor Ungdom i Oppdrag, og har en lidenskap for å se en kultur av økt bibelforståelse og engasjement blant hele Guds folk. I 2016 påbegynte han sitt masterstudie ved Regent College i Vancouver, Canada, der hans hovedfokus var på Ny-testamentlige studier.