Bible in Context

Visjon

Bible in Context handler om å få tak på skattene i Bibelen, og gå dypere i relasjon med Jesus. Vårt håp er at dette kurset vil gi deg en opplevelse med Ordet som forandrer deg for alltid, og å gi deg verktøy du kan bruke resten av livet.

Fokus

Bible in Context (BIC) er et åtte ukers kurs innenfor University of the Nations (UofN). Kurset vil gi deg verktøy som hjelper deg å lese Bibelen for alt den er verdt, og virkelig hente ut kjernebudskapet i hver bibeltekst.
Denne BICen har undertittelen «Jesus Edition», da vi i stor grad kommer til å dykke ned i det nye testamentet og med et ekstra sterkt fokus på Jesus i evangeliene og brevene. I tillegg vil kurset gi en breddeforståelse av hovedlinjene i Bibelen når du ser den som en enhetlig helhet, slik vi tror Gud har ment for oss å se Skriften.
Applikasjon er viktig for oss. Hva betyr dette for oss i vår situasjon, i dag? Vi tror Gud vil bruke disse ukene til å gi oss åpenbaring fra ordet som fører til liv og dyp fornyelse. Dette miljøet er også merket av et sterkt misjonalt fokus, og en overgivelse til tilbedelse og lovsang. Studentene får engasjere seg i dette dynamiske trosfellesskapet på mange forskjellige måter.

Detaljer

Datoer: Mars 30 -Mai 22, 2020 

Pris: 6000 NOK for kurset

          7900 NOK for kost og losji

Prisreduksjon er tilgjengelig for deg som er fulltidsstab i UIO og deg som kommer fra et B eller C land. 

Kurskode: CHR/211 

Lære mer

Kursstab

Jonathan Spainhour har jobbet med Ungdom i Oppdrag (YWAM internasjonalt) siden han tok DTS i 2004. Han har I hovedsak jobbet med å trene andre i Bibelen, samt ledet ledertreningskurs. Jonathan har over ti års erfaring med å lede bibelskoler og kurs og har vært en pioner for disse i Australia og på Kona Hawaii for YWAM Ships. Han blir regelmessig brukt som gjestetaler i en bredde av temaer, både i og utenfor Ungdom i Oppdrag, og har en lidenskap for å se en kultur av økt bibelforståelse og engasjement blant hele Guds folk. I 2016 påbegynte han sitt masterstudie ved Regent College i Vancouver, Canada, der hans hovedfokus var på Ny-testamentlige studier.