u of n kurs

Hva er en U of N kurs?

University of the Nations (UofN) er Ungdom I Oppdrag sin multiplikator. Det er her vi gir videre det vi har lært gjennom å gå med Gud inn i verden og inn i samfunnets sfærer. Kom og bli utrustet, gå inn i fylden av Guds kall for livet ditt!

Alle våre skoler kommer ut av et enkelt kall om å følge Jesus. Det er derfor Disippel Trenings Skolen er det kjernekurset i UofN, og er et krav for alle de andre skolene i UofN. Men hvordan kan man best posisjonere seg for fruktbar og effektiv tjeneste hvor enn Gud kaller deg?

Vi kjører et voksende antall kurs med en temaer som strekker seg fra Misjon og Lederskap til Bibel studier og Lærer trening. De fleste av skolene går over en tre måneders fulltidsmoduler, men noen er også på deltid.

På Grimerud kan du ta en av våre mange UofN registrerte kurs og seminarer, og bli del av et misjonsfelleskap som vokser og lærer sammen. Jobber du med å sette sammen en grad gjennom UofN, eller du simpelthen trenger å utvikle deg innen et spesifikt felt? UIO Grimerud er stedet for deg.

NEDENFOR VIL DU SE VÅRE NÅVÆRENDE MULIGHETER:

De fleste av våre UofN kurs tilbyr valgfrie feltoppgaver og outreacher. Vi kan også tilby arbeidserfaring innen alle feltene vi dekker, gjennom å koble deg med allerede eksisterende tjenester som Familie Arbeid, Barnehagen, eller en av våre pioner team. Lurer du på om vi kan tilby arbeidserfaring innen et spesifikt felt? Ta kontakt! Det er fullt mulig vi kan!

GÅ UT I HELE VERDEN OG FORKYNN EVANGELIET FOR ALT SOM GUD HAR SKAPT!
MARKUS 16:15