LIGHTHOUSE HAMAR

Vi er et team sendt ut fra UIO Grimerud inn til Hamar by – en av de viktigste byene ved Mjøsa.

Vår visjon er å velsigne ungdom i Hamar. Unge mennesker er viktige for vårt samfunn, og vi føler et spesielt kalt til proklamere frihet, håp og kjærlighet over livene deres. Vi ønsker at vår leilighet skal være et sted der våre unge venner føler seg velkommen og trygge. Siden vi tror at Jesus Kristus er Veien, Sannheten og Livet, ønsker vi at de skal få møte Ham og bli kjent med Ham på et dypere nivå.

Vi er involovert i mange forskjellige ungdomsarbeid i Hamar, som lokale ungdomsgrupper og ungdoms kafé, mentoring, bibelkvelder, Kristenruss og leirer.

Hvis du har et ønske for å være et lys blant unge i Hamar og resten av Norge, så er dette stedet for deg! Sammen får vi oppleve hvordan det er å leve et misjonalt liv fra dag til dag!

Ved å være en del av Lighthouse Team vil du ha en åpen dør inn til lokal ungdom gjennom å jobbe i ungdoms kafé, organisere kunstaktiviteter, Bibelkvelder, ved å koble med videregående studenter gjennom Kristenrussen, organisere outreacher for ungdom og selvfølgelig å ha felleskap gjennom våre Teamkvelder. Vi ønsker å gi rom for dine gaver og talenter, så kom med nye ideer for å nå ut! Vår overordnede hensikt er å ha et åpent hjerte og et åpent hus for ungdom i Norge!

–     Vi har muligheten til å bli med Mobil team på turer til kirker rundt om i Norge og med Kristenrussen kan vi være ta del i misjonsturer og deres Kick Off Tour.

Her linkene til noen av departementene samarbeider vi med: Cafe UNO, Mission Adventures, Mobile Team

“Kom og bli med oss I å være en innflytelse for ungdom i Hamar!”
Kontakt Oss