Kairos

Vår visjon er å se hele Kristi legeme våkent og engasjert i Guds globale planer. Kairoskurset hjelper individuelle kristne og lokale menigheter til å få en frisk og bredere forståelse av Gud som «nasjonenes Gud».

“Av ett menneske har han skapt alle folkeslag…for at de skulle søke Gud, om det kanskje kunne lete seg fram og finne ham.» Apg 17:26-27

For menigheter som er klare for å gå videre fra et stereotypisk syn på misjon, tilbyr vi et livsforvandlende Kairoskurs. Dersom du også har en visjon for vekkelse i kirken i Norge; bli med oss i å drive kurs og å trene andre i å lede dem.
Kall til et misjonalt felleskap overgitt til en livsstil preget av disippelskap og misjon.

Kairos er en del av Misjon & Mobiliseringsteamet vårt på Grimerud. Som en del av dette teamet vil du også få muligheten til å bli involvert i andre aktiviteter som for eksempel helgeeventer, mobilisering av turer og å holde kontakt med dusinvis av dedikerte feltarbeidere.

Som en del av den voksende Kairosbevegelsen kan du bli involvert i å kontakte menigheter og tjenester for å promotere Kairos, forberede kurs, lede deltagere gjennom det interaktive programmet, trene opp nye fasilitatorer, eller bli kjent med flere nye ressurser, som for eksempel Kairos for Ungdom. Vi vil satse på en god miks av å være på Grimerud, og ute på reise.

Bli med å legge til rette for Kairoskurs og andre eventer for å hjelpe menigheter til å åpne øynene for nye muligheter i Guds rike.

Kontakt Oss
Guds vilje for sitt folk er at de virkelig er hans folk- årvåkne for Hans vilje og hans hensikter, i tråd med Ham. Bli med oss og vær en del av denne vekkelsen!Darryl Krause, hovedfasilitator Kairos Norge