FAMILIEFOKUS

“Vi bygger sterke familier som lever nært til Gud og til hverandre – i det daglige livet”

Vi har sett at grunnlaget for et sunt og gudsledet liv først blir dannet i familien. Siden 1976 har Familie Fokus hjulpet utallige familier og individer til et rikere trosliv, styrket livslange overgivelser og utrustet generasjoner for misjon.

Dette gjør vi fortsatt i dag igjennom en mengde ulike helgearrangementer, familieleirer, misjonsturer for familier (Family Adventures), og gjennom regionalt arbeid. I dag har vi 14 aktive regioner spredt over hele Norge. Familie Fokus er den største ikke-statlige familiearbeidet i Norge.

Vi driver en DTS og et kurs ved UofN: Familie og alle Generasjoner DTS og Family Ministry School (FMS). Disse vil utruste deg til å følge Jesus som en familie, så vel som å posisjonere deg til å hjelpe andre i deres relasjoner og livssituasjoner.

Vi tror at Guds prinsipper for mellommenneskelige relasjoner og familieliv er relevante i dag. Det er ingen ende på behovene eller mulighetene. Vil du ta utfordringen, og bli med oss i bringe dypt virkende forandring til familier i Norge og resten av verden?

Som en del av Familie Fokus kan du jobbe med å planlegge eller å lede noen av våre arrangementer, eller kanskje med familierådgivning eller gi opplæring til par som forbereder seg på ekteskap. Vi trenger folk til administrasjon, skole stab, regional stab og leirledere.

Vi tilbyr følgende hendelser og helgekurs:

Rundt 300 familier deltar hver sommer på en av Familiefokus sine familieleirer. Familieleirer består av fem dager med praktisk undervisning om livet sammen som par og familie. Det bibelske fundamentet for sunne relasjoner og godt familieliv er i sentrum av undervisningen. Familieleirer er også tid med familieaktiviteter, avslappning, lovsang og fellesskap.