Konfirmasjonsarbeid

Hvert år samler Den norske kirke flere tusenvis av ungdommer som ønsker å konfirmere seg. De går igjennom et program som lærer dem om kristendommen. Mange er nysgjerrige på tro, selv om langt fra alle vil definere seg som troende. Vi vil tjene vår lokale kirke ved å hjelpe dem med konfirmantarbeidet, og dele liv og tro med ungdommene.

Vil du undervise tenåinger om evangeliet? Arbeide med den samme gruppen mennesker over ett år? Dele liv med dem og modellere en bibelsk måte å leve på? Bli med oss i å nå ut til Den norske kirkes menigheter. Vårt mål er å være i alle menighetene i fylket vårt.

Akkurat nå er vi involvert i to menigheter, Stange og Ottestad kirke. Flere menigheter ønsker oss, og vi trenger flere i teamet så vi kan ha arbeid i flere kirker. Hovedjobben er å undervise/ dele troen din hver uke og å henge med ungdommene.

Konfirmasjonsarbeid har et så stort potensiale. Hundrevis av ikketroende kommer til kirken for å få undervisning. Vi berører bare toppen av isfjellet på dette området. Kom og bli med oss. La oss forkynne evangeliet til Norges ungdom.