Bønnerom

“Jorden skal fylles med kunnskap om Herrens herlighet slik vannet dekker havbunnen.”
Hab 2:14
«Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den, av alle nasjoner og stammer, folk og tungemål. De sto foran tronen og Lammet, kledd i hvite kapper, med palmegreiner i hendene. Og de ropte med høy røst:
 Seieren kommer fra vår Gud,
 han som sitter på tronen, og fra Lammet.»
Åp. 7:9-10
«Mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk?» Mark 11:17

 

Vi ønsker å se Jesus herliggjort i Norge og nasjonene!

Vi har et bønnerom som er brukes regelmessig til både felles bønnestunder og individuelt til å søke Jesus. Dette er et sted for bønn og lesing og studering av bibelen.
Vi er kalt til å høre Hans stemme og å gå inn i forbønn for mennesker og situasjoner som er på Guds hjerte, så vel som å stå imot ondskap i alle former.

I løpet av uka har vi flere faste bønnemøter og gjennom året har vi arrangerer vi også bønn og lovsangsturer.


Og dette er vår frimodige tillit til ham: at han hører oss når vi ber om noe som er etter hans vilje.

1 JOH 5:15