NÅR DET JEG BRENNER FOR FØRER MEG INN I MISJON

På min konfirmasjonsdag stod jeg foran den store forsamlingen med en mikrofon i hånden og sang. «I’ll praise you Lord forever» runget gjennom steinkirka, idet jeg sang solo for første gang. Jeg hadde da vært kristen i seks uker. Jeg visste ikke hvordan man bør være som kristen eller hvordan å formulere gode bønner til Gud. Jeg […]

HVORDAN FRYKT NESTEN HINDRET MEG I Å DRA UT I MISJON

 Jeg har strevd med frykt mesteparten av mitt liv. Jeg har bekymret meg for hva andre tenker om meg, for å bli syk, for usannsynlige ulykker, for nivået på karakterene mine på skolen, for å snakke foran en forsamling, for regninger og listen kunne fortsatt. Da jeg fikk barn fikk jeg enda flere bekymringer å […]

ET VITNESBYRD – GUD ÅPNER EN VEI FOR DE UTEN HÅP

Malin er en av våre utsendinger i Sentral-Asia. Med en håndfull andre jobber Malin spesielt mot utdanning for kvinner og opplæring av lærere. I disse områdene er veldig vanskelig for kvinner å få utdanning, da de kun har lov til å bli opplært av en annen kvinne. Det blir en ond sirkel, en som Malin […]