NÅR DET JEG BRENNER FOR FØRER MEG INN I MISJON

På min konfirmasjonsdag stod jeg foran den store forsamlingen med en mikrofon i hånden og sang. «I’ll praise you Lord forever» runget gjennom steinkirka, idet jeg sang solo for første gang. Jeg hadde da vært kristen i seks uker. Jeg visste ikke hvordan man bør være som kristen eller hvordan å formulere gode bønner til Gud. Jeg […]