HVORDAN FRYKT NESTEN HINDRET MEG I Å DRA UT I MISJON

 Jeg har strevd med frykt mesteparten av mitt liv. Jeg har bekymret meg for hva andre tenker om meg, for å bli syk, for usannsynlige ulykker, for nivået på karakterene mine på skolen, for å snakke foran en forsamling, for regninger og listen kunne fortsatt. Da jeg fikk barn fikk jeg enda flere bekymringer å […]