OM OSS

Vision
Visjonserklæring . Formålsparagraf . verdier

UIO Grimerud handler om å utruste den nye bølgen av misjonale unge mennesker og reise dem opp til å leve helhjertet for Gud. Vår lidenskap er å nå de minst nådde nasjonene så vel som det postkristne Vesten: Å krysse grenser inn i ukjente kulturer og inn i alle samfunnsområdene. Gud har talt til oss: ”La det du håper skal skje i nasjonene skje her!” Vår lidenskap er også å være en del av en nasjonal bevegelse ved å kalle denne nasjonen til dens Gud.

Vårt hjerte banker for vekkelse som bringer reformasjon, en ny bølge av misjon til nasjonene og for enheten i Kristi kropp. I alt dette er vi kalt til å være en utskytningsrampe: Et fellesskap som heier fram nye team og tjenester fra her til overalt.

Leadership team.

UIO Grimerud blir ledet av et team av mennesker som tjener sammen med mange flotte teamledere. Ledarskapet består for tiden av:

Image
Siden 1975 når de første unge familiene flyttet inn, har gården ved innsjøen, kalt Grimerud, vært et misjonstreningssenter. Helt fra begynnelsen har dette stedet vært redskap i en oppvåkningsbevegelse i kirken i Norge ved å kalle unge mennesker til overgitt disippelskap og en misjonal livsstil. Nå, 40 år senere, er UIO Grimerud fortsatt full av liv og huser flere tjenester og UofN skoler en noensinne. Vi er et flergenerasjonsfellesskap med mange unge og familier som tjener sammen i misjonsbefalingen.