Om Oss

Visjon

VISJONSERKLÆRING . FORMÅLSPARAGRAF . VERDIER

UIO Grimerud handler om å utruste den nye bølgen av misjonale unge mennesker og reise dem opp til å leve helhjertet for Gud. Vår lidenskap er å nå de minst nådde nasjonene så vel som det postkristne Vesten: Å krysse grenser inn i ukjente kulturer og inn i alle samfunnsområdene. Gud har talt til oss: ”La det du håper skal skje i nasjonene skje her!” Vår lidenskap er også å være en del av en nasjonal bevegelse ved å kalle denne nasjonen til dens Gud.

Vårt hjerte banker for vekkelse som bringer reformasjon, en ny bølge av misjon til nasjonene og for enheten i Kristi kropp. I alt dette er vi kalt til å være en utskytningsrampe: Et fellesskap som heier fram nye team og tjenester fra her til overalt.

LEADERSHIP TEAM.

UIO Grimerud blir ledet av et team av mennesker som tjener sammen med mange flotte teamledere. Ledarskapet består for tiden av:

Siden 1975 når de første unge familiene flyttet inn, har gården ved innsjøen, kalt Grimerud, vært et misjonstreningssenter. Helt fra begynnelsen har dette stedet vært redskap i en oppvåkningsbevegelse i kirken i Norge ved å kalle unge mennesker til overgitt disippelskap og en misjonal livsstil. Nå, 40 år senere, er UIO Grimerud fortsatt full av liv og huser flere tjenester og UofN skoler en noensinne. Vi er et flergenerasjonsfellesskap med mange unge og familier som tjener sammen i misjonsbefalingen.

Youth With A Mission er en global bevegelse av kristne fra mange kulturer, aldersgrupper og kristne tradisjoner som er overgitt til å tjene Jesus over hele verden. Også kjent som YWAM (uttales ”WHY-wham”). Vi er forent i en felles hensikt: Å kjenne Gud og gjøre ham kjent.
Da vi startet opp i 1960 var vårt hovedfokus å få unge mennesker til å bli involvert i misjon. I dag fokuserer vi fremdeles på unge og vi involverer også folk i alderen 9 til 90 år. For tiden jobber vi på mer enn 1100 steder i over 180 land med en stab på over 18000.
ywam.org

YWAMs University of the Nations (UofN) arbeider på 650 steder i 160 land og de tilbyr kurs på ca. 100 språk rundt om i verden. UofN er overgitt til å undervise og utvikle menn og kvinner åndelig, kulturelt, interlektuelt og profesjonelt.
UofN sitt mål er å utvikle studentene til å tjene i alle samfunnsområder og i alle nasjoner. Målet til UofN er å lære studentene hvordan de praktisk kan tilegne seg bibelske sannheter og fullføre misjonsbefalingen (Matt 28, 18-20).

UofN tilbyr Associate, Bachelor og Master fra sine syv fakulteter. De syv fakultetene har blitt utformet for å bringe Guds sannhet og håp til de syv mest inflytelsesrike områdene i samfunnet. Disse fakultetene er:

 • Fakultetet for kunst og sport
 • Fakultetet for kristne tjenester
 • Fakultetet for kommunikasjon
 • Fakultetet for sjelesorg og helseomsorg
 • Fakultetet for utdannelse
 • Fakultetet for humanitære og internasjonale studier
 • Fakultetet for vitenskap og teknologi
 • Det er også seks tverrfagelige sentre:

Senter for samfunnsutvikling

 • Senter for Disippeltreningsskoler
 • Ressurssenter for familie
 • Mobiliseringssenter for studenter
 • GENESIS senteret
 • Senter for europeiske studier

uofn.edu