SAMMEN FOR HANS ANSIKT

Sammen for hans ansikt

Nasjonal bønne- og profetisk konferanse, 2020

«Tal, Herre – din familie hører.»

I det vi har søkt Gud for vår samling i slutten av februar, har vi opplevd at Gud ønsker å kalle representanter for sin familie i Norge til en dypt personlig samling, der han deler sitt hjerte med oss. Vi tror dette blir en intim familiesamling (selv om vi blir mange), der vi får høre fra Gud angående hans relasjon til oss, og dype ting som han bærer på for sitt folk i Norge. De som vi har bedt om å søke Gud om et ord til oss er derfor også i all hovedsak venner, fedre og mødre som kjenner Norge godt, og som har båret Guds hensikter for Norge på hjertet.

Et av ordene vi har blitt minnet om er historien om unge Samuel fra 1. Samuel 3:4-21.

Vi tror denne historien også er et profetisk budskap for tiden vi lever i og for 2020.

Samuel hørte Guds stemme i en tid der ord fra Gud var sjelden kost, og folket manglet klarsyn (1. Sam 3:1). Det var en tid preget av frafall og kompromiss. Mange hadde glemt Gud. Midt i denne situasjonen hadde Samuel et hjerte og et øre som var åpent for Gud. Gud delte fra sitt hjerte med gutten, og dette ble begynnelsen på at Guds hensikter fikk bryte gjennom, fornye og berøre et helt folk.

2020 er et interessant tall. Når man snakker om fysiske øyne og syn, betegner «2020» perfekt syn. Vi tror Gud vil benytte denne samlingen til å forløse en tydelig visjon og forståelse av hva han ønsker å gjøre i og gjennom sitt folk i Norge.

Bli med, og la oss løfte våre hjerter og åpne våre ører til å høre hva Herren har å si oss.

 Han har kalt oss ved navn.

Han skal få vår fulle oppmerksomhet.

Et folk med hjertet og øret vendt til Gud.

Vi sier: Tal, Herre – din familie hører!

Påmelding: Påmelding åpner 1. november