Justice DTS (Høsten 2018)

Vision
I en verden full av krig, flyktningkriser, menneskehandel, og ekstrem fattigdom, ønsker vi å være praktisk uttrykk for hva det betyr å være et medmenneske. Vi er opptatt av å ta hele evangeliet til hele mennesket.

Fokus
Justice DTS-en handler om å kjenne Guds hjerte for de som er i nød. Vi ønsker at Guds hjerte skal bli synlig i oss gjennom praktiske handlinger av rettferdighet. Når våre hjerter utvides, vil vi befinne oss i situasjoner hvor hendene våre blir skitne. Vi vil jobbe sammen med erfarne feltarbeidere og organisasjoner som trofast har slåss mot urettferdighet i mange år. Denne DTS-en handler om praktisk erfaring og skiller seg fra andre skoler med en ekstra praksis i løpet av teoridelen.

Detaljer
Datoer: 09.09.2019 - 08.03.2020
Pris: 39 000 kroner for teoridelen
Lære mer
Image
Skoleledere
Jimmy og Amanda Karlin er fra USA. De har tre barn og er fulltidsengasjert hos Ungdom i Oppdrag Grimerud. De er ønsker at folk kjenner Guds hjerte for verden og vil hjelpe andre til å tjene Gud på praktiske måter.
Outreach
Justice DTS-en vil ha sin første praksis på 4 uker i løpet av teoridelen. Vi vil også ha en lengre praksis til et annet land (eller to) hvor vi bekjemper ulike former for urettferdighet i 7 uker. Begge praksisene vil gi muligheter til å jobbe sammen med og lære av erfarne lokale partnere. Praksisen vil knyttes til prosjekter som skaffer rent vann, hjelper med boligutvikling, er en respons til flyktningekrisen, jobber mot seksuelt misbruk og menneskehandel, tjener barn i fare, metter de sultne, og møter behovene til de samfunnene de tjener i. I gjennom alle ting er vårt fokus og håp å gjøre Jesus kjent, ett skritt av gangen. Praksisen vil gå til Afrika, Sørøst-Asia og Øst-Europa.

Ekstra emner
  • Vår respons på flyktningkrisen
  • Prosjekter for rent vann
  • Hvordan leve ut rettferdighet i dagliglivet
  • Media og historiefortelling