Justice DTS (September 2018)

VI TROR RETTFERDIGHET BURDE VÆRE RESULTATET AV VÅR KJÆRLIGHET OG LYDIGHET TIL GUD.

Vår respons som Jesu etterfølgere burde være å rekke ut en hjelpende hånd mot dem som lider av alle slags typer urett. Mens vi oppdager Guds kjærlighet for oss og verden, ønsker vi å være spesielt opptatt av barmhjertighet og rettferdighet.

Vi vet hvor inderlig Gud bryr seg om de fattige og trengende. I hele Bibelen kan vi se hvordan han lengter etter å gi de foreldreløse, enker, slaver og fattige sin rett. Vi ønsker å bære Guds omsorg for alle mennesker – i alle situasjoner! Jesu siste ord kan oppsummeres slik: «gi hele evangeliet til hele mennesket».

Vi lever i en fallen verden full av krig, flukt, menneskehandel, ekstrem fattigdom og mange flere typer urett. Vi ser oss tvunget til å spørre: hva kan vi gjøre med det?

På Justice DTS ønsker vi å gå dypere i å kjenne Guds hjerte og vise den kunnskapen gjennom rettferdighetshandlinger. Når vi blir kjent med ham oppdager vi nemlig hvor mye han bryr seg om de fattige og trengende.

Justice DTS handler om å leve ut Guds kjærlighet på en konkret og praktisk måte.

”LÆR Å GJØRE GODT! SØK DET SOM ER RETT, HJELP DEN UNDERTRYKTE, VÆR FORSVARER FOR FARLØSE, FØR ENKERS SAK!”
JESAJA 1,17

Denne skolen inneholder to misjonsturer. Den første er en fire ukers “mini-outreach” designet for å gi deg som student undervisning og praktisk erfaring i et annet land. Målet er et utvidet perspektiv på verden rundt deg, og samtidig få forståelse av hvordan man kjemper for rettferdighet i dagens verden gjennom praktisk talt å jobbe med og lære av langtidsmisjonærer. Her vil du for eksempel lære å lage løsninger for å samle rent vann og bygge et hus. Du vil arbeide med flyktninger, ofre for menneskehandel eller familier som lever i fattigdom.

Etter at teoridelen er ferdig, vil du reise på en syv ukers “outreach” til et annet land (eller to) for å jobbe inn mot flere typer urett. Vi vil også her samarbeide med langtidsmisjonærer som gir alt for å se at Jesu kjærlighet når den mest trengende – den fattige, den forældreløse, innvandreren, den sultne, den fengslede, den syke og enken.

I tillegg til den vanlige DTS-læreplanen, vil du også få eksklusiv undervisning om følgende spesifikke emner:

  • Hvordan respondere på flyktningekrisen
  • Måter å gi folk rent vann/li>
  • Hvordan leve ut rettferdighet i hverdagen
  • Formidling gjennom media og historiefortelling

Vi samarbeider også med en rekke organisasjoner som aktivt responderer på flyktningekrisen, bekjemper seksuell utnyttelse, hjelper barn i faresonen og møter samfunnets behov der de er.

Noen av våre samarbeidspartnere er:

  • Justice Water, en frivillig organisasjon som jobber med å gi rent vann til landsbyer og lokalsamfunn rammet av fattigdom og naturkatastrofer.
  • Steps of Justice, en frivillig organisasjon som jobber med bevisstgjøring rundt urettferdighet og å informere om praktiske steg en kan ta for å bli involvert; en bevissgjøringsbevegelse som fører til handling.
  • Children at Risk, et arbeid som hjelper fattige barn og familier over hele Kambodsja.

Vårt fokus og håp i alt vi gjør er å gjøre Jesus kjent, ett steg om gangen.

BLI MED OSS, OG START NESTE KAPITTEL I DIN REISE MED GUD!

Starter ved UIO Grimerud september 2018