FAMILie & ALLe GENERAsjONer DTS

Visjon

Familie og Alle Generasjoner DTS er en DTS sentrert rundt dynamikken i familier og generasjoner som jobber sammen om å kjenne Gud og gjøre Ham kjent.

Gud er familiens og generasjonenes Gud og gjennom dynamisk og levende undervisning, ønsker vi at du skal få kjenne at Gud har et kall for deg og din familie. DTSen handler om å vandre sammen som generasjoner og familier – hvor hver enkelt bringer sin rikdom til familiebordet som alle kan glede seg over og ta del i. Vi ønsker at du skal bli forløst til å tjene Gud med akkurat det han har gitt deg.

Fokus

Enslige, ektepar og familier er alle velkommen.
12 uker, 12 emner, inspirerende undervisere…
For de voksne: utfordrene undervisning, internasjonale talere og mye mer…
For barn: lek, aktiviteter, leksehjelp og undervisning tilrettelagt for barn…

Guds Farshjerte, å høre Guds stemme, disippelskap, misjon og evangelisering med mer.

Etter de første 12 ukene flytter vi klasserommet ut og praktiserer det vi har lært på en 8 ukers misjonstur. Vi setter hender og føtter på Guds kjærlighet og lærer å tjene sammen som fellesskap og familie for å gjøre Gud kjent.
Trenger dere forfriskning, forandring og fornyelse?

Detaljer


Dato: Mars 10 til Juli 26th 2019

Pris: Undervisningdelen: 35 000 NOK
Utenlandspraksis: 11-17 000 NOK
Pris for barn (2-16y): 1000 NOK per måned

Ta en Familie – Alle Generasjoners DTS på Grimerud!
Lære mer