DISCIPLESHIP TRAINING SCHOOL

disippeltreningsskole
Hva er en DTS?

En disippeltreningsskole handler om å erfare Gud, å bli kjent med ham og hans hensikt på en ekte måte. Sammen med lidenskapelige venner vil Guds sannhet omforme livet ditt og han vil ta deg med på spennende eventyr.
Det er en intens, 6-7 måneders skole i to deler: Undervisningsdelen og Outreachdelen.

Hvem er det for?

DTS er for deg som er klar til å ta det neste steget med Gud. Tørr du å la Gud dele sitt hjerte med deg og bruke deg til å gi gjennombrudd i andres liv? Vil du lære å høre Guds stemme og sette tro ut i handling? Ønsker du å studere, er du ute etter spenning eller bare vil ta et friår? Vi har rom for deg i vårt misjonsfelleskap.

undervisningsdelen

Vi starter med 3-4 måneder med tett oppfølgning og disippelgjøring i vårt misjonsfelleskap. Hver uke vil det være nye temaer om hvordan leve helt for Jesus. Internasjonale og lokale lærere, som lever ut  budskapet sitt, vil dele masse erfaringer og kunnskap som du kan ta med deg på din reise.

Det er ingenting som er bedre enn å kunne vokse sammen i et sammensveiset felleskap av venner som ønsker mer av Jesus.

I løpet av undervisningsdelen vil du lære å høre Guds stemme, hvordan å anvende Guds ord i ditt liv og hvordan å leve det ut. Vi vet at læring ikke bare skjer i klasserommet. Derfor består undervisningsdelen av en stor variasjon av aktiviteter, som lokale outreacher, smågrupper, en til en oppfølging og praktisk arbeid.

å høre Guds stemme
identitet i kristus
verdensbilde og misjon
guds karakter og natur

bibelen
lederskap
guds farshjerte
evangelisering

Du vil bli kjent med Gud, og på veien vil du også bli bedre kjent med deg selv. Forbered deg på å gå inn i ny frihet ettersom Gud utfordrer deg der du trenger det mest. Dette er en tid hvor Gud vil dele sitt hjerte med deg: Hans hjerte for deg og for verden.

Outreach

Rett etter undervisningsdelen vil du begi deg ut på ditt livs eventyr. Du får reise til et annet land for å praktisere det du har lært etter første halvdel av skolen. Sammen med ditt DTS outreachteam får du bli kjent med Guds hjerte for andre folkegrupper mens du vokser i å dele Guds kjærlighet i en tverrkulturell setting.

Du vil få nå ut til mennesker i mange ulike situasjoner, sammen med lokale troende eller gjennom å pionere helt nye uttrykk av Guds Rike.
Samtidig som du reiser til nye kulturer med gode venner, vil ditt perspektiv bli forandret for alltid. Du vil bli tryggere på å dele din tro og lære hvordan å fungere som en del av et misjonsteam. Outreachen varer mellom 8-10 uker og kan være i alt fra Europa til Afrika, Asia og Amerika.

KOMMENDE OG FREMTIDIGE DTSER PÅ GRIMERUD