tracking

Familie &
Crossroads
DTS

Hva er en Familie & Crossroads DTS?

Famile & Crossroads Discipleship Training School (F&CDTS) er et transformativt fem-måneders program hvor du omgir deg med mennesker i alle generasjoner på en reise for å bygge kjennskap og intimitet med Gud. Denne DTS’en er for single over 30, familier, par og enslige forsørgere som hører Guds kall om å dra til nasjonene og dele evangeliets kraft og kjærlighet. Dette er tiden for å la Gud åpenbare din lidenskap, bryte ned det som holder deg tilbake og bidra til at du får et nytt perspektiv og en ny innsikt i ditt liv. DTS er en kombinasjon av tilbedelse, bønn, fellesskap, undervisning og tjeneste. Under DTS vil du gå dypere i et Jesus-sentrert fellesskap omgitt av dynamiske foredragsholdere, ansatte og studenter fra forskjellige nasjoner, kristne kirkesamfunn, aldre og samfunnslag.

 

F&CDTS handler om at de forskjellige generasjonene jobber sammen, hører Guds stemme og utforsker nye horisonter for å spre evangeliet.

 

Dette fem måneders kurset har en 12-ukers undervisningsfase etterfulgt av en 8-ukers feltoppgave (oppsøkende) og en uke for debrief. Bli med på dette heltidsprogrammet for å vokse og bli utstyrt i din vandring med Gud.

 

Detaljer
For øyeblikket er det ikke planlagt skole

Datoer for skole og søknad


Datoer: 

Undervisningsdel:
Outreach:

Ingen frist for søknaden

*NB: Det skal sendes inn én søknad PER voksen, ikke en per familie. For eksempel: hvis et ektepar søker, må hver ektefelle fylle ut hver sin søknad.

Pris for Voksne


Pris: --------- per voksen
(inkl. studiemateriell, kost og losji)
Hvis du er fra et kategori B eller C land kan du spør om mulighet for avslag.

Etter mottak av bekreftelses/opptakelses brev må det innbetales 1.500 kr. pr. familie for å sikre dere plass på skolen. Dette beløpet trekkes fra totalprisen, og er ikke refunderbart.

Pris for praksisdel avhenger av hvor dere ønsker å dra og hvor lenge dere tenker for praksisdelen.

Pris for Barn


Barn 8 – 14 år: ------ NOK
Barn 2 – 7 år: ------- NOK
Barn 0 – 1 år: ------- NOK (inkluderer kost og losji)

(NB: Prisen har blitt justert grunnet kraftig prisøkning de siste 6 månedene)

*Alle priser er pr. person

Pris for praksisdel avhenger av hvor dere ønsker å dra og hvor lenge dere tenker for praksisdelen.

Visum: Dersom du er fra et land utenfor Europa er mulig du kommer til å trenge visum. Derfor er det veldig viktig at du tar kontakt med oss for å få mer informasjon.

Flere Detaljer

Family&Crossroads DTS har som mål å transformere lokalsamfunn gjennom å utvikle sunne, misjonsorienterte familier og individer i alle aldre for å formidle Jesu budskap til de rundt dem. Gjennom denne reisen håper vi at du finner visjonen Gud har for livet ditt og hvordan du kan bruke dine gudgitte ferdigheter til å bringe evangeliet til jordens ender. Familie og crossroads er et sant uttrykk for generasjonene som kommer sammen som single, enker, familier, par og enslige forsørgere jobber sammen for å kjenne Gud og gjøre ham kjent. Målet vårt er å se single, ekteskap og familier bringe ære til Gud i alt de gjør. Vi håper at de ulike generasjonene blir utstyrt med hverdagsverktøy som kan gjøre en forskjell i verden. Vår bønn er at du, som individ eller som familie, skal få klarhet – det være seg en ny retning eller en bekreftelse på hva Gud allerede gjør med deg. Vi tror at Gud har et kall til hver eneste familie. Dette kallet er ikke bare for mor eller far, men for hele familien. Vi ønsker å se barn vokse i sitt kall og bli aktivisert for å nå de rundt dem – selv i ung alder. Barn vil få mulighet til å bli mange venner med de andre medlemmene av F&CDTS, med barn på deres egen alder og med Grimeruds storfamilie. Vi vil alle møtes gjennom hele forelesningsfasen for fellesskap før vi tjener sammen på outreach.

Hva gjør en Familie og Crossroads DTS så unik? Tradisjonelt har DTS en tendens til å rette seg mot enslige studenter mellom 18 og 25 år. Tidlig i YWAMs historie ble crossroads-konseptet utviklet for å lette opplæring og disippelskap for alle de andre aldersgruppene og de med mer livserfaring som føler seg kalt til misjonsmarken. Variasjonen av bakgrunnjer gir en ubestridelig rikdom til læringsprosessen. Familieaspektet til denne DTS-en bringer inn den essensielle dynamikken som trengs for at gifte studenter og familier skal trives på denne reisen. Vi forbereder spesialisert undervisning for mennesker som ønsker å utføre misjon og tjeneste sammen ved å legge til rette for par, foreldre, og familielære og dynamiske aktiviteter. Denne unike situasjonen skaper et fantastisk læringsmiljø for elevene våre og forbereder hele familieenheten til å vokse i sitt kall til nasjonene. Sammenslåingen av disse to konseptene er et uttrykk for Guds hjerte til å se alle generasjoner arbeide sammen, høre Guds stemme og bli aktivert til å gå for å oppfylle det store oppdraget og forvandle nasjonene, uavhengig av ens bakgrunn. Disippeltreningsskolen (DTS) er ikke bare akademisk. Hensikten er å hjelpe elevene å forstå Gud på et personlig nivå. Temaene som dekkes på denne skolen inkluderer Guds karakter og natur; Den Hellige Ånd, evangelisering, Guds Faderhjerte, Bønn og tilbedelse, Guds Ord, Oppdrag og Relasjoner. DTS-pensumet er laget for å gjøre elevene kjent med det tradisjonelle kristne perspektivet på Guds identitet og hans ønske om å forholde seg kjærlig til ethvert menneske. Skolen inkluderer også praktiske elementer som vil hjelpe elevene å få kontakt med Gud individuelt og forklare ikke-kristne hvordan de kan gjøre det samme. Disippeltreningsskolen er kjerneprogrammet i University of the Nations (UofN) som kreves for alle andre UofN-kurs. YWAMs University of the Nations opererer på 650 steder i 160 land, og tilbyr programmer på omtrent 100 språk rundt om i verden. UofN er forpliktet til å undervise og utvikle menn og kvinner åndelig, kulturelt, intellektuelt og profesjonelt. UofN-skolene er delt inn i tre seksjoner: opplæringsfasen, feltoppgaven og debrieffasen.

På grunn av det rike mangfoldet til studentene i denne F&CDTS, er vi i stand til å fokusere på hvordan vi kan jobbe sammen som ulike generasjoner. Dette tillater oss å strekke oss og omfavne Guds design når vi lærer og samhandler med mennesker fra ulike samfunnslag. Ingen andre DTS kan gjøre dette. På denne reisen er vi i stand til å se Guds plan for hans sønner og døtre når de lærer og vokser sammen. Efeserne 12–13, 15–16; Jesaja 58:12, 61:4 1. Korinter 22:27. Salme 148:11–14 Malaki 4:4–6 Joel 2:28 Opplæringsfasen på skolen varer i ikke mindre enn 11 uker. Den inkluderer et annet emne hver uke om Gud og/eller livet som Kristi etterfølgere i klasserom. Forvent at basisaktiviteter starter tidlig på ukedagene. Dette er en veldig generell og omtrentlig daglig tidsplan: TID UKEDAG06:45 Stille stund med Gud07:15 Frokost i fellesmatsalen + tilberedning av lunsj08:15 Gudstjeneste, forbønn (mandager og torsdager)09:00 Morgenforelesning10:30 Pause10:50 Gjenoppta morgenforelesning12:00 Lunsj13:00 Ettermiddagsforedrag/aktiviteter/basesamling15.00 arbeidsoppgaver, en-til-en16:30 Middag På utvalgte ukedager vil det være familiemorsomme sammenkomster, familiegrupper, familielivsorienterte verksted og ektepar og relasjonskvelder.Vær tilpasningsdyktig, siden dette er en nødvendig ferdighet i enhver DTS, så vel som på misjonsfeltet. Med en så mangfoldig og dynamisk gruppe mennesker er fleksibilitet nøkkelen til å overvinne utfordringer og bli kjent med virkeligheten i livet i oppdrag. Enslige DTS-studenter er innlosjert i hybelstil under opplæringsfasen og er pålagt å bo i YWAM Grimerud-tilbudet. Par og familier er innlosjert i en bygning med flere enheter med ett eller to soverom. De fleste av disse enhetene har eget bad med dusjkabinett. Boarealene er felles. Enhetene tildeles basert på familiens størrelse og tilgjengelighet. Det er ikke noe privat kjøkken for studenter da de fleste måltidene tilberedes på hovedkjøkkenet. Vi oppfordrer alle elevene til å tilbringe tid med hverandre under måltidene i våre fellesfasiliteter, men vi forstår at familier trenger tid for seg selv fra tid til annen.Studentene er også pålagt å gjøre daglige praktiske oppgaver for å tjene samfunnet, som kan omfatte alt fra servering av måltider til plenpleie. For barnefamilier anser vi det å være forelder som en fulltidsjobb; derfor er bare en av foreldrene pålagt å tjene praktisk.

Denne fasen er laget for å hjelpe hvert medlem av skolen, fra de yngste til de eldste, å oppdage sine gudgitte talenter. Vi forstår utfordringene denne dynamikken kan gi, men også de mange fordelene den har. Alle vil spille en rolle i oppsøkende arbeid og lære hvordan de kan gjøre det i sammenheng med deres individuelle livsløp så vel som i Kristi legeme. Feltoppgaven er nødvendig for vellykket gjennomføring av DTS-programmet. Denne oppsøkingen kan finne sted i enhver gitt nasjon og er ment å veilede studenter om hvordan de kan snakke med ikke-kristne om Gud. Denne «oppsøkende»-fasen inkluderer også muligheter for humanitært arbeid.Studentene må fullføre minst åtte uker med outreach, men feltoppgaven kan vare så lenge som tolv uker, avhengig av skolens krav. Turene gjennomføres i team – dette betyr at alle DTS-studenter er pålagt å delta i oppsøking med medlemmer av klassen sin. Outreach er planlagt for å imøtekomme barnefamilier i størst mulig grad. Vi forstår de ulike faktorene ved å reise med barn, spesielt når du er på et nytt sted.

I løpet av denne delen av DTS gjennomgår studentene hendelsene ute i feltet og hva de lærte i forelesningsfasen. De vurderer hvordan de kan bruke lærdommene fra DTS til livsstilen de skal inn i etter endt utdanning. Debrief varer vanligvis rundt en uke. Avhengig av omstendighetene ved skolen, kan dette være nødvendig for eksamen.

Vi håper at flere uttrykk for generasjoner som arbeider sammen vil gå til nasjonene for å arbeide langsiktig i misjon. Vi tror at mange som går på denne skolen er kalt til å styrke andre i sine hjemnasjoner – denne DTS’en har potensial til å legge et utmerket grunnlag for en slik tjeneste. Campus Grimerud Norge er vertskap for en rekke andre skoler og tjenestemuligheter for studenter til å lære og tjene på en rekke områder: praktisk campusadministrasjon, gårds- og hestetjeneste, kjøkken- og kafétjeneste, gjestfrihet, familietjenester, gudstjeneste, IT , og mange flere! The University of the Nations tilbyr kurs i mer enn 160 nasjoner over hele verden, inkludert Familietjeneste-skoler og skoler for arbeid med ungdom og barn. UofN tilbyr også en rekke gradsalternativer. Fra bachelor- til doktorgrad kan studentene lære i en atmosfære som er spesielt rettet mot å fremme kristendommen. For mer informasjon om hvilke kurs og gradsprogrammer UofN tilbyr, besøk nettstedet ywam.org. For mer informasjon om visum, å bo i et fellesskap, livet i Norge og mer, gå til FAQ-delen nedenfor!

Vanlige emner
i undervisningsdelen

Høre Guds stemme

Identitet i Kristus

Verdensbilde og misjon

Guds natur og karakter

Å forstå Bibelen

Den Hellige Ånd

Relasjoner

Evangelisering

Ukentlige Aktiviteter

Hver uke vil by på undervisning av høy kvalitet fra en rekke internasjonale foredragsholdere, og inkludere ulike aktiviteter utenfor klasserommet.

Vi vil bruke tid på å be sammen, for hverandre, nasjonene og som et fellesskap.

Vi vil jobbe med å bygge et fellesskap sammen etter hvert som vi kommer nærmere Gud. Vi skal tjene hverandre og lokalsamfunnet på praktiske måter.

Vi vil ha familietid og familiesammenkomster med en rekke morsomme og dynamiske aktiviteter for både voksne og barn.

Hver uke vil du møte en mentor. I denne settingen vil du kunne gå dypere inn i hva Gud gjør i livet ditt. Du vil få tid til å journalføre og bearbeide forrige ukes undervisning.

Vi vil være åpne og fleksible for hvordan Den Hellige Ånd beveger seg og hvor enn han leder oss.

Bønn og Forbønn

Be sammen som fellesskap og stå i forbønn på vegne av andre. Bryt ned murer og sett folk fri.

Lovsang

Bruk tid i lovsang og hvil i Guds nærvær. Bli med å forvandle hjerter og atmosfæren gjennom lovsang.

Én-til-Én Veiledning

Få én-til-én veiledning/mentoring fra en av staben på skolen for å lede deg gjennom reisen din med Gud.

Smågrupper

Bygg vennskap i smågrupper der du kan dele med hverandre i en lukket gruppe. Du kan snakke om uken, livet og se etter hvordan det går med hverandre.

Familie tid
og Familie
Samlinger

Ha familie tid og familiesamlinger. Denne tiden blir brukt litt forskjellig fra gang til gang.

Hjelp til
på Basen

Hjelp til på basen og gi tilbake til fellesskapet. Vær med på å gjøre rent, fikse ting, være med på kjøkkenet, hjelpe med gårdsarbeid eller andre oppgaver.

Oppgaver
& Prosjekter

Brukt tid på å jobbe med journalen din, les eller gjør deg ferdig med andre skoleoppgaver.

Fritid

Kos deg med fritiden din! Bli kjent med klassekameratene dine og resten av staben, utforsk området eller invester i hobbiene dine. Gjør ting som gir deg liv og glede.

Hva er Foundations Program?

Skoleleder for Foundations Programmet Nina Frøen

Foundation Program

YWAM Grimerud tilrettelegger et program for barn og ungdom i skolealder, og gir undervisning for elever i alderen 6-17 år. Vår erfaring er at når en hel familie setter av disse månedene sammen, er det virkelig utrolig hva Gud gjør med både barnas og foreldrenes liv. Dette programmet er egentlig som en DTS for et yngre publikum. Målet med dette programmet er å hjelpe unge mennesker til å utvikle sin åndelige identitet og vokse i forholdet til Gud og andre mennesker. I løpet av uken vil Foundation-programmet ha gudstjeneste, ulike læresetninger (som en klassisk DTS), kunst, kroppsøving og leketid. Noen av disse aktivitetene vil til og med være som en familie! Foundation-sprogrammet fokuserer hovedsakelig på det åndelige livet til et barn, men lærerne er også opplært til å hjelpe elevene med å forbedre seg i tradisjonelle akademiske fag. Elevene har muligheten til å lære om Gud og delta på ekskursjoner designet for å hjelpe dem å få en forståelse for naturen og dens skaper.

Barneprogrammet

I YWAM bruker vi et velutviklet program kalt «Knowing God» for å hjelpe våre førskolebarn å kjenne Gud og gjøre ham kjent. Barna fra 3-5 år skal ha sin leke- og aktivitetsgruppe. Ofte vil de dele lekeplass med førskolen UMU har på basen. For barn 0-2 år må foreldrene ordne selv. Vi oppmuntrer til bånd gjennom den konsekvente fysiske tilstedeværelsen til foreldrene i løpet av denne sesongen av barnets liv. Barn i denne alderen er velkommen inn i klasserommet for å være sammen med foreldrene sine. Noen leker med lavt støynivå kan være tilgjengelig for disse barna i klasserommet. Det blir også et rom like ved klasserommene der foreldre med små barn kan følge undervisningen med lyd. Merk: for elever i skolealder er dette ikke et hjemmeundervisningsprogram. Det vil være foreldrenes ansvar å styre barnas vanlige skolearbeid. Det vil være 45 minutter daglig til å gjøre lekser i klasserommet.

Ofte Stilte Spørsmål "DTS Student versjonen"

Her er noen svar på de vanligste spørsmålene om tjenestene våre. Hvis du savner noe, ikke nøl med å kontakte oss. Vi hjelper deg gjerne.

Du trenger ikke være den perfekte kristne for å ta en DTS. Alt vi ber om er at du har et ønske om å vokse i din tro og en åpenhet for å lære. Hvis du er åpen for å lære mer om Jesus og forfølge sannheten, ønsker vi deg velkommen hit. Annet enn det trenger du bare å være minst 18 år gammel (eller ha GED, videregående vitnemål eller fullført videregående skole).

Hver DTS har den samme kjerneplanen, uansett hvor eller når du tar den. Det eneste som endrer seg er hvem som underviser. Vi flyr inn misjonærer og mennesker fra hele verden med erfaring fra det virkelige misjonslivet, og som faktisk lever det de forkynner. Undervisningsemner inkluderer: ·

 • Å høre Guds stemme·
 • Guds fars hjerte
 • Identitet i Kristus
 • Korset
 • Hvordan studere og kommunisere Guds Ord effektivt
 • Guds natur og karakter
 • Bibelsk verdensbilde
 • Forbønn og åndelig krigføring
 • Den Hellige Ånd
 • Relasjoner
 • Tverrkulturell tjeneste

 

Du kan ringe vårt kontor på nummer (+47) 62 57 43 00 mellom 09:00 – 17:15 CET eller sende oss en epost på dts@grimerud.no. Vi vil gjerne høre fra deg og svarer gledelig på spørsmål!

Vi vurderer nøye og ydmykt hver søknad for å se om dette er det beste tidspunktet og stedet for hver søker, og vi forbeholder oss retten til å nekte søkere når vi er usikre på om det passer. Noen mer åpenbare grunner til at søknader blir avvist er hvis du bruker eller nylig har sluttet med ulovlige rusmidler. Da er dette kanskje ikke det beste stedet for deg. Vi er ikke rustet til å hjelpe deg gjennom den type situasjon, så vel som noen andre departementer kan være. En annen grunn kan være dersom forståelsen av det engelske språket ikke er flytende nok til at du enkelt kan snakke, lese og skrive, vil det være utfordrende å delta på en skole her.

Nei. YWAM tilbyr ingen stipend, og har ingen fond der vi kan bevilge midler til studenter med dette behovet. For å skape like muligheter kan undervisningen være forskjellig avhengig av hvilket land du kommer fra. Vi kan imidlertid ikke tilby økonomisk bistand annet enn å hjelpe deg med å gå gjennom innsamlingsprosessen. Vi har sett Guds trofashet, og vært vitne til mange økonomiske mirakler og er sikre på at når du vandrer i lydighet, vil Gud hjelpe til med forsørgelsen.

Etter at du har betalt påmeldingsavgiften på NOK 3 000,- ber vi deg betale resterende forelesningsfaseavgift (29-32 000) før du ankommer. Du kan betale i to puljer (eks. 16.000 og 16.000) og vil motta en faktura på e-posten din med detaljer og forfallsdatoer for betalingen. Outreach avgifter forfaller før outreach begynner. Du vil ikke kunne dra på outreach før forelesningsfasen er betalt. Du kan betale online via PayPal, eller gjennom bankoverføring. Mens du er på basen vil du kunne bruke kontanter eller kort for å betale Grimerud.

Søkere med statsborgerskap eller pass fra et land i Schengen-sonen trenger ikke visum for å komme.

Hvis du ikke har statsborgerskap fra et land innenfor Schengen-sonen, trenger du visum for å delta på skolen eller komme som "mission builder".

Hver student bor i fellesskap i sovesalene våre, de er atskilt etter kjønn. Du vil spise 4 måltider om dagen, ettersom nordmenn spiser som hobbiter: frokost, lunsj, middag og kveldsmat. Alle måltider serveres i vår spisesal.

Ja, du er pålagt å bo på campus i løpet av campusfasen. Hvis du har venner og familie som bor i nærheten, er du mer enn velkommen til å besøke dem! Noen unntak kan gjøres for familier som går på skole basert på familiens behov. Men gi beskjed til personalet før du drar.

Jepp! The University of the Nations gir 12 studiepoeng for forelesningsfasen og 1 studiepoeng for hver uke med outreach. Det er over 300 campuser (baser) lokalisert over hele verden, og YWAM Grimerud er en av dem! UN-poeng er også akseptert ved utvalgte universiteter rundt om i verden. Du kan finne mer informasjon om University of the Nations her.

Det kan du vedde på! YWAM består av familier. Det er veldig viktig for ektemenn og koner å ta skolen sammen. DTS tar for seg hjerteendringer, så det er best for ekteskapet at ektefeller jobber gjennom ting sammen. Ta kontakt med vårt kommunikasjonsteam for informasjon om hva som passer best for din familie. Noen av våre DTS-er vil ha Foundations School, som er et program designet for barna dine mens du er i timene. Vi har også en Montessori førskole på basen, samt en kristen privatskole (på norsk) startet av Ungdom i oppdrag.

Du må fullføre outreach for enten å tjene studiepoeng for DTS eller gå videre i YWAM. Sekundære skoler varierer fra skole til skole, men oftest er det best å dra på outreach med skolen din. Vi har åpne uker i undervisningen som du er velkommen til å delta på! Det er ikke mulig å delta på så kort tid fordi opplevelsen som helhet er transformerende. Det er ikke bare å undervise, det er å leve i fellesskap og gå gjennom et disippelskap sammen og utøve vår tro. Hele prosessen har vært bevisst fra begynnelse til slutt, det ville være vanskelig å komme inn og ut av det. Du kan vurdere «mission building» hvis du ønsker å komme på en kortere periode og være en del av programmet.

Her er et eksempel på hvordan timeplanen har sett ut for en tidligere DTS. Timeplanen er omarbeidet for å møte behovene til hver enkelt skole, men den vil sannsynligvis se ut som tidligere skoler.
Vanligvis trenger vi to karakterreferanser, ideelt sett en fra en åndelig mentor og en annen fra noen som kjenner deg godt (kan ikke være et familiemedlem) og en utfylt søknad. Når vi har disse tre tingene, vil vi komme tilbake til deg med en avgjørelse. For å sikre din plassering på DTS betaler du en registreringsavgift på 3000 NOK, og dette trekkes fra skolepengene dine.

Vanligvis behandler vi DTS-søknader innen 2-5 virkedager så lenge du har fylt ut alle nødvendige felt i søknaden, vi har alle referansene dine, og det ikke er noen andre uvanlige omstendigheter! Sekundære skoler kan ta så lang tid som 7–10 virkedager forutsatt at du har oppgitt all nødvendig informasjon.

Hvis du har blitt akseptert, burde vi ha kontaktet deg med neste trinn! Det neste trinnet du kan ta er å betale registreringsavgiften for å sikre deg plass i DTS. Du kan også gå hit for å se vår registreringssjekkliste med alt du trenger å gjøre før du kommer hit. Du vil motta en informasjonspakke fra skolelederne dine i e-posten din før du ankommer, og en velkomstpakke med flere ting å vite om basen når du ankommer.

SØK! Hvis du føler at du har et kall til å ta en DTS og Gud leder deg, så er frykt det eneste som stopper deg fra å dra på dette utrolige eventyret. Penger skal ikke være grunnen som holder deg tilbake. Ta ett skritt i tro og se hvor det tar deg. Hver person, enten de er stab eller studenter, har samlet inn penger for å ta en DTS. Mange bruker både sparepenger og gaver fra andre til å betale for skolen sin. Vi har noen gode ideer og ressurser for å hjelpe deg med bibelsk pengeinnsamling og invitere samfunnet ditt til å investere og komme sammen med deg på denne økonomiske reisen. Det er ikke alltid lett, men det er utrolig verdt å stole på Gud.

Du trenger definitivt et pass! Hvis du ikke allerede har en, vennligst søk om den før du forlater hjemmet for å komme til Grimerud for DTS eller et annet treningsprogram!

Når du har akseptert og sendt inn registreringsavgiften, vil du få alle papirene for å søke om visum som er nødvendig for å delta på vår DTS. Dette er ingen garanti for at du får innvilget visum (noen lands borgere har vanskeligere for å få norske visum enn andre). Fordi noen land har så vanskelig for å få visum, kan vi ikke godta dem, men anbefaler at de tar en annen DTS nærmere hjemmet. Det vil koste 6 300 NOK å søke ($730 USD), tar i gjennomsnitt tre måneder å behandle, og den enkelte må personlig gå til en ambassade for å levere inn alle papirene. Vi gir deg mer informasjon og alt du trenger etter at du har blitt akseptert og har sendt inn registreringsavgiften.

Det er viktig at du gjør oss oppmerksomme på eventuelle medisinske tilstander, matallergier osv. du måtte ha, slik at vi kan gjøre vårt beste for å samarbeide med deg. Hvis du har en tilstand som hindrer deg fra å reise eller trenger en justert timeplan, vil vi prøve å jobbe med en oppsøking i landet slik at du fortsatt kan fullføre DTS eller annen ungdomsskole.

We provide dietary options for both gluten free and lactose free. We are not able to provide for vegetarians or vegans at this stage.

Nei. Alle i YWAM er økonomisk støttet av familie, venner og kirker - ingen jobber utenfor tjenesten. Som student har du en fulltids timeplan. Selvfølgelig er det ledige helger og kveldstider, men vi ønsker at disse treningsskolene skal være en tid satt av for vekst og forfriskende for deg. Å legge til en ekstern jobb i blandingen ville gjøre det mye vanskeligere og ta bort fra å ha den spesielle plassen avsatt for Gud.

The University of the Nations er en gradsgivende institusjon (Associate, Bachelor, Master). Selv om det ikke er akkreditert av et akkrediteringsbyrå eller forening, aksepterer forskjellige akkrediterte institusjoner over hele verden UN-overføringsstudenter og studiepoeng.

Ofte Stilte Spørsmål
"Familie Versjon"

Her er noen svar på spørsmålene folk oftest stiller om FMS. Ikke nøl med å ta kontakt om du ikke finner svar på spørsmålet ditt her. Vi vil gjerne hjelpe deg og gi deg den informasjonen du trenger.

Hvis du er fra utenfor Schengen anbefaler vi at du søker så snart som mulig, men minst 4 måneder før planlagt ankomst.

UIO Grimerud er bra utrustet for å tjene familier som kommer for skoler her. Vi har et bygg der de fleste student familier bor i 1-2 roms boenheter. De fleste av disse har privat do med dusj. Boenheter blir utdelt etter størrelsen på familien og tilgengelighet. Hver etasje har et delt kjøkken og stue. Internett er tilgengelig ved de fleste plasser på basen.

Høye barnestoler er tilgengelige for fellesspisearealet. Krybber med sengetøy kan bli sørget for hvis de er ledige. Barnehagens lekeplass er tilgengelig for offentlig bruk etter skoletid og i helger.  The Bird and Baby Cafe har noen leker for små barn som kan lekes med når foreldre besøker.

Vi foreslår at dere tar med egne bilseter og barnevogner for de som trenger dem. Det er begrenset antall bilseter som kan bli lånt bort, men vi ser etter muligheter for å skaffe dette.

Studenter på skoler med UIO Grimerud blir servert frokost, lunsj og middag i felles spisesalen. Generelt sett er det kald frokost med brød og pålegg servert kl. 7:00 hver dag eller ved den tid spesifisert av skolens timeplan. Ved frokost pakker studenter også brød og frukt/grønnsaker til matpakke for lunsj kl. 12:00. Varm middag blir servert hver dag kl. 16:30. Baby mat, puréer, og formel melk må bli skaffet selv av studenter.

Vi tilbyr alternativ for de som trenger glutenfri eller laktosefri mat. Vi har ikke mulighet å tilby vegatarisk eller vegansk mat per dags dato.

Dette er en VELDIG generell modell av hvordan en daglig timeplan kan se ut som:

TID UKEDAG

07:00 Frokost i spisesalen og lage matpakke

08:00 Lovsang; forbønn (mandag og torsdag)

09:00 Morgen undervisning

10:30 Pause

10:50 Morgen undervisning del 2

12:00 Lunsj

13:00 Ettermiddags undervisning/aktiviteter

15:00 Hjelpe til på basen; Én-til-én veiledning

16:30 Middag

Å hjelpe på basen er en standard del av hver UIO skole der studenter hjelper med forskjellige områder/tjenester rundt på basen og tilbyr praktisk hjelp. Typisk sett er dette om ettermiddagen 2-3 ganger i uken for et par timer. Arbeidet kan være alt fra å hjelpe vertskapsteamet med å reie senger, hjelpe til på kjøkkenet med å lage mat, eller å hjelpe det praktiske teamet med gården og mye mer.

Vi har sykehus, leger og helse stasjoner innen 10-20 minutter fra Grimerud Gård. Som en med Norsk visum/statsborgerskap dekkes den Norske Helseforsikringen deg mens du er i Norge. Du er ansvarlig for en liten egenandel, så er resten dekket.

*Hvis du har en alvorlig helsetilstand må du si ifra om det når du søker på skolen.

Vennligst kontakt skolelederen for detaljer om din spesifikke skole siden detter avhenger av hvor mange familier som har søkt og aldersgruppen på barna som kommer. Tidligere, bare som EKSEMPEL, har vi gjort dette:

 • Barn 0-2 år: vi anbefaler sterkt at bånd knyttes med barna gjennom konsistent fysisk nærvær av foreldre gjennom denne delen av et barns liv. Barn i denne alderen har tidligere blitt øsket velkommen inn i klasserommet for å være med foreldrene. Noen «lav lyds» leker kan bli gitt til barna i klasserommet. Foreldre er primært ansvarlige for barna i denne alderen.
 • Barn 3-5 år: en crèche type barnepass kan bli tilbytt til barn i denne alderen. Fokuset for denne gruppen er på lek og å begynne rutiner som forbereder barna på skole.
  • Barnehagen er en Norsk Barnehage. Grimerud Barnehage ligger på Grimerud Gård, sentralt ved hovedbygget. Barnehagen er en akkreditert Montessori skole. Barnehagen har veldig stort uteareal og hver uke tar barna turer rundt gården, til skogen i nærheten og til gymsalen som også ligger på basen.
 • Barn i skolealder; 6-18 år: Vi har hatt høyt kvalifiserte stab som er trente innen barneutvikling for å kjøre Foundations Programmet. I dette programmet har barna en egen mini DTS/FMS og får grunnleggende undervisning om Gud og hvordan vi lever med han. Du kan lese mer om det ovenfor.

Du kan, så klart, ta med egen bil, men UIO Grimerud har også fem biler tilgengelige for stab og studenter til å leie for personlig eller UIO bruk. Du må sjekke ut bilen gjennom kontoret og den er bare tilgengelig hvis ingen andre har skrevet seg opp da. Fire av bilene har manuell giring (du må kunne kjøre med bil og ha lappen for det) og en er automatisk.

Her er hovedadressen for Grimerud:

Grimerudvegen 77

2312, Ottestad, Norway

I Norge er det to assosierte plugger for stikkontakten, typer C og F. Plug type C er pluggen med to runde pinner og type F har både to runde pinner og jording på sidene. Norge opererer med 230V og 50Hz.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke dette nettstedet aksepterer du dette. For å finne ut mer, inkludert hvordan kontrollere cookies, se her: Cookie-erklæring